Skrev jeg i mit seneste blogindlæg. Hvad er det i virkeligheden for noget nonsens at skrive?

Det er en, måske lidt far-fetched, metafor for, at rådgivning er så meget mere end mange tror. Og der er så mange situationer, hvor en virksomhed med fordel kan indlede et samarbejde med en rådgiver for kortere eller længere tid.

Som direktør eller virksomhedsejer i en lille eller mellemstor virksomhed har man i rådgiveren en allieret i processen. Uanset om det drejer sig om at vende de problemer og opgaver, der opstår løbende. Eller det er en konkret sag; salg, vækst, finansiering eller andet.

Der er dog et par ting, der er værd at overveje, inden man indgår et sådant samarbejde.

Vær grundig inden du indgår samarbejdet
Det er altid en god idé at undersøge grundigt, hvad det er for en rådgiver, man står overfor. Bed vedkommende om referencer; lignende sager, som vedkommende har løst. Hvordan gik de? Hvor har vedkommende sine spidskompetencer? Lyt til rådgiverens historier.
Og hold gerne et møde inden opstart af evt samarbejde, for kemien er meget vigtig. Er der ikke kemi mellem dig som ejer/leder og rådgiveren, kommer der formentlig et ikke prangende resultat ud af jeres samarbejde.

Hvis nogen synes, at denne fremgangsmåde minder om en jobsamtale, er mit svar: Det er præcis det samme.

Den som overvejer at påbegynde et samarbejde med en rådgiver, skal naturligvis se vedkommende efter i sømmene – og omvendt. For det er vigtigt, at rådgiveren også overvejer samarbejdet – og samtidig kigger grundigt på den opgave, der skal løses. Er det en opgave, der ligger indenfor rådgiverens felt? Hvis ikke, er det vigtigt for begge parter, at rådgiveren siger nej tak til opgaven – eller evt hjælper ejer/lederen med at finde den rette rådgiver til opgaven.

Rådgiveren skal kunne se din virksomhed
Rådgiveren skal selvfølgelig virke interesseret i det, du laver. Men mere end noget andet, skal vedkommende rådgiver forstå din forretning
• Hvordan er den skruet sammen?
• Hvorfor?
• Hvad er dens særkende?
Det her handler selvfølgelig om USP’er og KPI’er, men lige så meget om en god gammeldags mavefornemmelse hos dig som ejer/leder: Forstår denne rådgiver, hvad jeg siger? Taler vi samme sprog? Der er bare så stor forskel på, hvilke råd man får fra en rådgiver, der kan se ens forretning og én, der ikke kan.

Nu har vi fundet hinanden – hvad så?
Når så samarbejdet er etableret, er det næste vigtige skridt, at man er knivskarp i sin forventningsafstemning af, hvad der skal komme ud af samarbejdet. Gættekonkurrencer er afskaffet, her skal der facts på bordet.

Som jeg skrev sidst;

Et rådgivningsforløb har været dårligt, hvis resultatet er et andet end det, kunden forventede

Og den mest effektive måde at finde ud af, hvad der forventes er – at der tales om forventningerne. Fra begge sider.

Det kommer jeg bl.a. ind på næste gang, hvor jeg afslutter en serie på tre indlæg om rådgivning.
Næste indlæg handler således om, hvad der sker, når arbejdet skal i gang og når det kører. Hvad gør man for at sikre
• Den gode start?
• Det gode forløb?
• Den gode afslutning?
• Det gode output?

Stort set dagligt bliver jeg overrasket over, hvor mange der indgår aftaler om samarbejde med hinanden – uden at gøre sig nogen af ovenstående overvejelser. Jeg tror derfor på vigtigheden af, så ofte som muligt, at flage for det gode rådgivningsforløb.

Jeg gør det igen næste gang 🙂

Bliv inspireret – bliv bedre til at udvikle din forretning!